KLJ-sportfeesten zijn uniek!! Daar waar andere jeugdbewegingen de zomer exclusief reserveren voor het kamp, ontrollen wij de vlaggen en wimpels en gooien wij die stramme spieren weer los.
Je zal je nu wel afvragen wat een sportfeest is. Wel een sportfeest is een dag vol vendelen, wimpelen, dansen en piramide bouwen. Je mag er zeker van zijn dat je zomervakantie een origineel KLJ-tintje krijgt, wanneer je deelneemt aan de sportfeesten!

De sportfeesten vinden altijd plaats op een zondag. Het is een mengeling van sporten, ambiance maken, verbroederen met andere KLJ’s en nog veel meer. De KLJ’ers strijden tegen elkaar in verschillende disciplines:

Het dansen en piramide bouwen vormen de voornaamste activiteiten van de ‘Dienst Lichamelijke Opvoeding’ (DLO). In principe vallen alle sportactiviteiten binnen de KLJ onder de werking van de DLO. De danswerking kent, net als het vendelen en wimpelen, een aantal verschillende disciplines (bondsreeks, parendans, vrije ritmiek) die groepen kunnen beoefenen.

De KLJ-sporten

We delen de KLJ-sporten op in twee groepen, het DLO (Dienst Lichamelijke Opvoeding) en LVG (Landelijke Vendeliersgilde) gebeuren. Het DLO-gebeuren laat zich zien via de volksdans, de bondsreeks, de vrije ritmiek, de piramide en het touwtrekken. Bij LVG komen de vlaggen van het wimpelen en vendelen boven.

Volksdans

hieronder vinden we de Kring- en Parendans. Je kan ze vergelijken met de vroegere volksdansen maar dan nu op hedendaagse muziek. Jaarlijkse voorzien we voor beide een nieuwe dans.

Bondsreeks

deze dans is er voor zij die net ietsje meer willen. Het is een combinatie van tal van ritmische oefeningen. Een hedendaags nummer zorgt voor het juiste ritme en schwung. Om de twee jaar is er een nieuwe dans.

Vrije Ritmiek

de afdelingen krijgen een hedendaags nummer voorgeschoteld waarop ze hun eigen creativiteit mogen loslaten. Dit leidt steevast tot een bont allegaartje van creaties en stijlen. Om de twee jaar voorziet men een nieuw nummer.

Piramide

de afdelingen trachten een zo hoog mogelijke menselijke constructie te maken. Hierbij houden ze rekening met de stevigheid, structuur en moeilijkheidsgraad.

Touwtrekken

touwtrekken onze nieuwste discipline. Afdelingen strijden in 4 verschillende klassen tegen elkaar om de titel binnen te halen.

Wimpelen

het wimpelen gebeurt met een lichte stok en een klein vlag. Op deze manier kan men flexibel en ritmisch bewegen op hedendaagse muziek. Bij het wimpelen kunnen we 2 “niveaus” onderscheiden. Het basiswimpelen: dit is de basis van het wimpelen. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen de basis-, de muziek- en de vrije reeks. Het Keurwimpelen: de gevorderde wimpelgroepen voeren een wimpelreeks uit waarvan de moeilijkheidsgraad op het vlak van oefeningen, ritme en beweeglijkheid hoger ligt dan bij het basiswimpelen. Hiervoor is er een muziekreeks en men mag ook zelf een reeks uitwerken op eigen gekozen muziek

Vendelen

het vendelen gebeurt met een zwaardere stok en een grote vlag. Ook hier treffen we verschillende “niveaus” aan. De Gilden: dit is de basis van het vendelen. Zij laten zich zien met het brechts korpsvendelen (vergezeld door een tamboer), de muziek- en vrije reeks. De Hoofdgilden: dit zijn de gevorderde vendelgroepen. De reeks die zij brengen ligt in moeilijkheidsgraad hoger dan de reeksen van de gilden. De muziek voor de opgelegde reeks wordt gekozen door de sportmonitoren. Hiervoor is er een muziekreeks en men mag ook zelf een reeks uitwerken op eigen gekozen muziek. Het  Individueel Vendelen: elke vendelier kan naast het groepsvendelen ook als individueel vendelier aantreden. Hiervoor zijn er verschillende klassen waaraan de vendelier kan deelnemen naargelang zijn leeftijd. Deze klassen zijn het Individueel Brechts, Brabants en Leermeesters. Wil men nog iets meer dan kan men als duo aantreden bij het Dubbel Brechts.