Geschiedenis

Na een passages in de Drongendreef (‘de laatste halte’), huisde KLJ een tijdlang in de oude schoolkapel in de Kruisstraat. Toen KLJ daar weg moest omdat de oude kapel werd afgebroken, vond ze eind 1992 een onderkomen in een oud boerderijtje in Dorpvaart 60. Ondanks renovatiewerken in 2002, was het oude lokaal niet meer aangepast aan de huidige noden: meer leden, niet meer conform brandveiligheid, vocht, etc…

De plannen

In 2015 werd vanuit KLJ, en samen met oud leiding, en KLJ-ouders de vzw ’t Venneken opgericht. Vanuit de vzw werd een afspraken gemaakt met de kerkfabriek voor het afsluiten van een erfpachtovereenkomst voor de huur van het terrein.

Parallel waren er gesprekken met de gemeente voor het opmaken van een RUP. Daarmee werd de mogelijkheid gecreëerd om op hetzelfde terrein een nieuw lokaal te bouwen.

Diverse plannen passeerden de tafel voor en op 23/05/2017 een vergunningsaanvraag werd ingediend. De bouwvergunning werd verleend op 7 augustus 2017.

Financieel plaatje

Na het opmaken van een begroting, was het duidelijk dat er heel wat middelen nodig waren. Er was natuurlijk al heel wat gespaard door KLJ zelf. Om de kas verder te spijzen waren er heel wat acties: Bloemetjesverkoop, deelname aan kerstmarkt, maar ook een jaarlijks eetfestijn (op de vooravond van de KLJ-fuif), en sinds 2014 was een team van vrijwilligers aan de slag bij één van de sanitaire blokken op de 10-daagse Lokerse Feesten.

Daarnaast ontvingen we ook enkele giften.

Na toezegging van een toelage van de jeugdraad, en enkele overbruggingskredieten, kon de eigenlijke bouw van start gaan. Nadat het project uiteindelijk ook in aanmerking bleek te komen voor plattelandssubsidie (een gezamenlijke subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen, het gewest Vlaanderen en Europa) kon het financieel plaatje volledig sluitend worden gemaakt.

 

Realisatie

Eind oktober 2019 startten de werken. Er werd gekozen voor industrie-bouw, waarbij de ruwbouw werd geplaatst door de firma Boelens-De Smedt. De volledige binnen afwerking gebeurde door een enthousiast team van vrijwilligers die zich groepeerden in ‘De Bouwfabriek’. Gedurende bijna anderhalf jaar werd zowat elke zaterdag gewerkt aan het lokaal. Daarbij werd getracht het oude gebouw zo lang als mogelijk in gebruik te houden, zodat de KLJ-activiteiten vrijwel ongestoord konden blijven doorgaan.

 

Op 1/02/2020 werd het nieuwe gebouw officieel geopend. De bouwfabriek blijft echter nog even actief, want er zijn nog enkele puntjes af te werken.

 

De werken konden worden gevolgd op de facebookpagina!

https://www.facebook.com/groups/1420709031533004/