KLJ, de Katholieke Landelijke Jeugd, richt zich voornamelijk naar alle kinderen en jongeren op het platteland. In zo’n 260 afdelingen komen op regelmatige basis de ruim 26.000 leden bij elkaar. Ongeveer 3.500 jongeren nemen hiervoor een engagement op als leider/bestuurslid. Zo is KLJ één van de grote jeugdbewegingen en de grootste jongerenbeweging in Vlaanderen.

Ook in de Oostkantons is er een KLJ-werking in 28 afdelingen, goed voor ongeveer 1.600 leden en gedragen door een 330-tal bestuursleden.

De KLJ-werking staat of valt met de inzet, dynamiek en kennis van deze plaatselijke bestuursleden. Daarom wordt een uitgebreid gamma aan kadervorming opgezet. Daarnaast vind je in elke provincie een KLJ-secretariaat met 2 pedagogische medewerkers. Hun kerntaak is de ondersteuning van de plaatselijke KLJ-afdelingen in de provincie.

KLJ Moerbeke-Waas richt zich tot alle jongens en meisjes van 7 tot 35 jaar. We werken we met vijf leeftijdsgroepen: J-KLJ (7-9),Tugro (10-12), +13 (13-15), +16 (16-35) en een +20 (20 jaar en ouder).

De werking van KLJ situeert zich duidelijk in de vrije tijd. Voor een groot deel zijn het ontspannende activiteiten, al moet het duidelijk zijn dat KLJ meer is dan een sport- of hobbyclub. In KLJ kunnen kinderen en jongeren immers op een eigen manier bezig zijn met de dingen die voor hen belangrijk zijn. Samen zoeken ze naar antwoorden op hun vragen, discussiëren ze over wat goed en slecht is en leren ze zo samen te ontdekken waar er grenzen liggen en welke waarden nog echt belangrijk zijn.

Verder hebben jongeren en kinderen een mening over wat er gebeurt in de maatschappij, zowel in die grote maatschappij van onze wereld of ons land als in hun eigen dorp (vb. een dorpsschool die verdwijnt). KLJ wil daarom samen werken aan een betere samenleving door meningsvorming en het innemen van standpunten over deze zaken. Zo is bijvoorbeeld de actie ‘Dorpsscholen zijn broodnodig’ gegroeid.