Bestuur

HOOFDLEIDING

Eline Dieleman & Matthias Baes

+32 470058071 & +32 472372350

BESTUUR

Antje Van Hecke

Taken:

Leiding +16

Secretaris

Jeugdraad

Werkgroep Lokaal

Werkgroep streekbierenavond

Werkgroep Startdag

Werkgroep Buitenlands kamp

Aurélie Herman

Taken:

Leiding J-KLJ

Kuisdagverantwoordelijke

Kampverantwoordelijke

Werkgroep Lokaal

Werkgroep Startdag

Verjaardagskaartjesverstuurder

Catharina Herman

Taken:

Verantwoordelijke +20

Verantwoordelijke sociale media

Piramideverantwoordelijke

Bestuursanimator

Werkgroep streekbierenavond

Eline Dieleman

Taken:

Hoofdleiding

Leiding +13

BZB-verantwoordelijke

Uniformverantwoordelijke

Bestuursanimator

Dansverantwoordelijke

Werkgroep lokaal

Werkgroep Streekbierenavond

Femke Cerpentier

Taken:

Verantwoordelijke TUGRO

Kassier

Notulist

Bestuursanimator

wimpelverantwoordelijke

werkgroep Fuiven

Werkgroep Streekbierenavond

Fien Herssens

Taken:

Leiding TUGRO

wimpelverantwoordelijke

Werkgroep Startdag

Iene De Meyst

Taken:

Leiding J-Klj

Bestuursanimator

Werkgroep Carnaval

Werkgroep Startdag

Kampverantwoordelijke

Joachim Baes

Taken:

Leiding J-Klj

Werkgroep Fuiven

Laure-Anne Kerckhaert

Taken:

Leiding J-Klj

Piramideverantwoordelijke

Werkgroep Carnaval

Lucas Dieleman

Taken:

Leiding +13

Gewestraad

Notulist

Hoofdgildeverantwoordelijke

Werkgroep Carnaval

Werkgroep Streekbierenavond

Werkgroep Startdag

Maren Van Hoecke

Taken:

Verantwoordelijke J-KLJ

Bestuursanimator

Uniformverantwoordelijke

Dansverantwoordelijke

Werkgroep Lokaal

Werkgroep Startdag

Matthias Baes

Taken:

Hoofdleiding

Secretaris

Leiding TUGRO

Werkgroep Fuiven

Werkgroep Carnaval

Werkgroep Streekbierenavond

Robin De Bruyne

Taken:

Leiding TUGRO

Werkgroep Buitenlands kamp

Dansverantwoordelijke

Werkgroep Fuiven

Sam Cerpentier

Taken:

Leiding J-Klj

Werkgroep Lokaal

Werkgroep Fuiven

Vendelverantwoordelijke

Sarah Vervaet

Taken:

Leiding+13

Werkgroep Fuiven

Seppe Herssens

Taken:

Verantwoordelijke +13

Kassier

Werkgroep Fuiven

Raad van bestuur

Werkgroep Carnaval

Werkgroep Lokaal

Vuilbak verantwoordelijke

Sies Aper

Taken:

Leiding +16

Drankverantwoordelijke

Verantwoordelijke Fuiven

Terreinverantwoordelijke

Werkgroep Carnaval

Werkgroep Streekbierenavond

Simon Vervaet

Taken:

Verantwoordelijke +16

Werkgroep Buitenlands kamp

Parochieraad

Pastoraal begeleider

Werkgroep Carnaval

Tim Van Hecke

Taken:

Leiding TUGRO

Vendelverantwoordelijke

Websiteverantwoordelijke

Raad van bestuur

Werkgroep lokaal

Ward Van Hecke

Taken:

Leiding+16

Gewestraad

Werkgroep Buitenlands kamp

Werkgroep Carnaval

Werkgroep Lokaal

Pieter De Landtsheer

VOLWASSEN BEGELEIDER